This post is also available in: English (Engels)

HELP ONS EN DONEER VOOR ONZE STRIJD TEGEN DE CFR.

In 2019 zijn in Nederland handhavingscriteria opgesteld ter beoordeling of iemand in strijd handelt met de wet uit 2014

De wet die stelt dat :

Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren

Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.

Wij respecteren en onderschrijven deze wet. Echter niet de hieraan gekoppelde handhavingscriteria die niet alleen tot doel hebben de gezondheid van de hond te toetsen maar hoofdzakelijk tot doel hebben de kortsnuitige rashond te elimineren.

Immers er wordt met de CFR (verhouding snuitlengte tot de hoofdlengte) een uitsluitend criterium gesteld voor alle honden binnen alle rassen, gezond of ongezond.

Hiermee wordt ons inziens het kind met het badwater weggegooid. De initiatiefnemers en schrijvers van deze handhavingscriteria hebben reeds aangegeven niet te stoppen bij de kortsnuiten. Een repressieve en doorgeslagen ontwikkeling die in Nederland is ingezet echter die een bedreiging vormt voor rashondengemeenschap over de gehele wereld. Daarom zal deze ontwikkelingsrichting in Nederland alsnog gestopt moeten worden met een zaak tegen de handhavingscriteria.

Gezien de complexe verhoudingen in de Nederlandse rashondenwereld zal de stichting Ras en Recht als buitenstaander met steun van veel fokkers hierin het voortouw nemen met een stap voor stap actieplan om de handhavingscriteria van tafel te krijgen en met name de CFR eis hierin.

Echter hier zijn kosten aan verbonden. Voor onze eerste zaak is voor juridische bijstand een raming gemaakt die uit komt op minimaal € 30.000. Wij gaan echter voor € 50.000 om niet tijdens het proces bij tegenvallers klem te komen zitten. Bij € 30,000 zullen we de zaak echter op starten. Indien verdere acties noodzakelijk zijn zal de stichting dit te zijner tijd kenbaar maken en een vervolgoproep doen.

Het gehele bedrag dat gedoneerd is en wordt, zal alleen beschikbaar worden gesteld voor juridische en direct aanverwante kosten die betrekking hebben op het aanvechten van de handhavingscriteria, direct of indirect.

Géén cent zal in de zakken van stichtingsbestuurders verdwijnen via welke weg dan ook. Om dit te waarborgen zal de Stichting jaarlijks een registeraccountant de controle laten uitvoeren en de resultaten hiervan publiceren.

Omdat de krachten achter deze ontwikkeling mede politiek van aard zijn, vormt dit daarom niet alleen een bedreiging voor fokkers en houders van dieren maar ook voor de gehele keten die het houden van deze gezelschapsdieren ondersteund en faciliteert. Het is daarom mogelijk onze tegenbeweging -binnen de wettelijke grenzen- anoniem te ondersteunen. (bij omschrijving anoniem vermelden)

Het bankrekeningnummer

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL 42 INGB 0009 5174 86

ten name van: Stichting Ras en Recht

of ga naar de doneerpagina van de website:

https://rasenrecht.doortekijken.nl/doneer/

Met vriendelijke groet en met dank voor uw steun

Ir. Edwin Meyer Viol Stichting Ras en Recht

Aan alle liefhebbers van rashonden en/of kortsnuiten over de gehele wereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *